تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

14 مرداد 1397 , 11:28
کتاب  تئوری حسن نیت در قراردادها

کتاب تئوری حسن نیت در قراردادها

انتشارات حقوقی جنگل منتشر کرد .

داتیکان : در این کتاب با توجه به نظام حقوقی فرانسه که هنگام تدوین قانون مدنی ایران نیز مورد توجه قانونگذار ایرانی بوده است و قرابت های قابل توجهی نیز با نظام حقوق مدنی ایران دارد نوشته شده است. نهاد حقوقی حسن نیت از لحاظ های مختلف ( مفهوم، ماهیت، قلمرو و آثار ) مورد مطالعه قرار داده شده است که مشتمل بر یک بخش مقدماتی و 3 بخش اسبخش مقدماتی :

تاریخچه اصل حسن نیست در قراردادها

مفهوم و ماهیت حسن نیت

قلمرو حسن نیت

ضمانت اجرای حسن نیت

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 227
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32