تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

6 شهریور 1397 , 12:39
کتاب مجموعه قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی

کتاب مجموعه قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی

نشر حقوقی میزان منتشر کرد .

داتیکان : گزیده ای از مقدمه کتاب حاضر:

تنقیح و کدگذاری قوانین و مقررات وسیله ای برای بیان منطقی، منظم و هماهنگ مجموعه قواعد حقوقی حاکم در خصوص یک بخش و زمینه ساز روشی اساسی در جهت بهبود دستیابی و همه فهمی قوانین و مقررات می باشد.

تنقیح و کدگذاری، خَلق قانون جدید نمی باشد و صرفا بیان حقوق موضوعه موجود به زبان و شیوه ای متفاوت است.

هدف از تنقیح و کدگذاری در ایران نیز همانند سایر کشورها، ساده سازی مقررات و تسهیل و تسریع دسترسی شهروندان به قواعد حقوقی لازم الاجرا است.

کتاب حاضر مشتمل بر ۶ فصل است:

-تعزیرات حکومتی؛ ساختار و وظایف

-قوانین و مقررات قاچاق کالا و ارز

-قوانین و مقررات صنفی

-قوانین و مقررات بهداشتی و درمانی

- آئین دادرسی

-سایر قوانین و مقررات

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 233
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32