همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

7 مهر 1397 , 12:31
نشست تخصصی «زنان و‌ تغییرات اقلیمی »

نشست تخصصی «زنان و‌ تغییرات اقلیمی »

انجمن ایرانی مطالعات زنان برگزار می کند .

داتیکان : انجمن ایرانی مطالعات زنان با همکاری مرکز تحقیقات و کرسی یونسکو برای حقوق بشر ،صلح و دموکراسی، نشست تخصصی «زنان و‌ تغییرات اقلیمی » را برگزار می کند .

 

زمان :

سه‌شنبه  10 مهرماه 1397

 

مکان:

دانشگاه بهشتی،کرسی حقوق بشر،سالن سلام

 

 

نشست تخصصی «زنان و‌ تغییرات اقلیمی »