رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

13 آبان 1397 , 14:08
نظر هیات منصفه مطبوعات درباره روزنامه بهار و ماهنامه بهار جاودانه

نظر هیات منصفه مطبوعات درباره روزنامه بهار و ماهنامه بهار جاودانه

هیات منصفه مطبوعات، مدیرمسئول روزنامه بهار را در هر دو اتهام مجرم تشخیص داد و مستحق تخفیف ندانست

داتیکان: جلسه رسیدگی به پرونده های ماهنامه «بهار جاودانه» و روزنامه «بهار» صبح امروز (یکشنبه) 13 آبان ماه در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در این جلسه به پرونده مدیرمسئول ماهنامه بهارجاودانه به اتهام نشر مطالب خلاف واقع با شکایت مدعی العموم رسیدگی شد که پس از پایان جلسه دادگاه، با نظر هیات منصفه مطبوعات مدیرمسئول این ماهنامه مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته شد.

همچنین در جلسه امروز به پرونده مدیرمسئول روزنامه بهار و خبرنگار این روزنامه به اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر مطالب خلاق واقع با شکایت مدعی العموم رسیدگی شد که پس از پایان جلسه دادگاه با نظر هیات منصفه مطبوعات، خبرنگار این روزنامه در مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مجرم شناخته نشد ولی در مورد اتهام نشر مطالب خلاف واقع مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته شد.

همچنین هیات منصفه مطبوعات، مدیرمسئول روزنامه بهار را در هر دو اتهام مجرم تشخیص داد و مستحق تخفیف ندانست.

  • منبع : https://www.isna.ir
  • بازدید : 115
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32