رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

12 آذر 1397 , 08:12
محکومیت پایگاه خبری «روز نو» و تبرئه روزنامه «ایران»

محکومیت پایگاه خبری «روز نو» و تبرئه روزنامه «ایران»

داتیکان - دادگاه روزنامه های ایران و سایه و پایگاه های خبری جهان نیوز و روز نو در شعبه 3 دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی کاشانکی برگزار شد.

در دادگاه مطبوعات استان تهران مدیر مسئول پایگاه خبری «روز نو» به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی با اکثریت آرا مجرم شناخته اما مستحق تخفیف دانسته شد.

به گزارش ایلنا، دادگاه مطبوعات استان تهران به بررسی چهار پرونده اختصاص داشت که در نخستین پرونده مدیر مسئول سایت خبری «جهان نیوز» به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به اتفاق آرا مجرم شناخته نشد.

در ادامه دادگاه به اتهامات نشر مطالب خلاف واقع و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مدیر مسئول روزنامه «ایران» رسیدگی شد که با تساوی آرا و با توجه به اینکه در مواقع تساوی آرا رای به نفع متهم صادر می‌شود، مجرم شناخته نشد.

همچنین در پرونده مدیر مسئول پایگاه خبری «روز نو» که به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی مواجه بود، با اکثریت آرا مجرم شناخته اما مستحق تخفیف دانسته شد.

دادگاه با بررسی پرونده مدیر مسئول روزنامه «سایه» به پایان رسید که با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

  • منبع : ttps://www.ilna.ir/
  • بازدید : 107
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32