تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

1 دی 1397 , 11:07
کتاب «تفکیک و افراز در حقوق شهری (شرحی بر ماده 101 قانون شهرداری ها)»

کتاب «تفکیک و افراز در حقوق شهری (شرحی بر ماده 101 قانون شهرداری ها)»

انتشارات جنگل منتشر کرد

داتیکان: انتشارات جنگل «کتاب تفکیک و افراز در حقوق شهری (شرحی بر ماده 101 قانون شهرداری ها)» را به تألیف امید محمدی منتشر کرد.

این کتاب مشتمل بر:
 محدود بودن تحدید حقوق مالکانه در ماده 101 قانون شهرداری به تفکیک و افراز
 تملک رایگان ( منبع درآمدی جدید برای شهرداری ها)
 قدرالسهم معابر و شوارع عمومی
 عوارض اراضی زیر 500 متر
 اراضی
 تکلیف افراز و تفکیک
 مرجع صالح اعتراض به میزان تملک رایگان قدرالسهم ماده 101
 عوارض کسری حد نصاب تفکیک

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 193
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32