تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

30 بهمن 1397 , 11:40
کتاب  حقوق جزای عمومی: مجرم و مسئولیت کیفری

کتاب حقوق جزای عمومی: مجرم و مسئولیت کیفری

انتشارات جنگل منتشر کرد  

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب : حقوق جزای عمومی: مجرم و مسئولیت کیفری را به قلم دکتر حسن پوربافرانی منتشر کرد

مطالب مورد بحث در این کتاب:

بخش اول: مجرم

فصل اول: انواع مجرم از حیث حقیقی یا حقوقی بودن بزهکار

فصل دوم: انواع مجرم از حیث نحوه ی دخالت در جرم

بخش دوم: مسئولیت کیفری

فصل اول: مباحث کلی مسئولیت کیفری

فصل دوم: تحلیل مصادیق علل رافع مسئولیت کیفری

فصل سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر

 

  • منبع : www.http://www.datikan.com
  • بازدید : 99
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32