شکواییه توهین و فحاشی توسط شوهر

نمونه شکایت کیفری توهین و فحاشی، نمونه شکواییه اهانت، نمونه شکواییه توهین توسط شوهر، متن شکواییه توهین و فحاشی شوهر

کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700

-->