قرارداد همکاری با بیمارستان

قرارداد همکاری با بیمارستان، متن قرارداد همکاری با بیمارستان، قرارداد انجام خدمات تشخیصی و درمانی برای بیمارستان

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

قیمت : 3,000,000 ریال
-->