1: قرارداد مشارکت

قرارداد مشارکت در ساخت و احداث مجتمع، متن قرارداد مشارکت، قرارداد مشارکت سه جانبه،

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

قیمت : 3,000,000 ریال
-->