شکواییه نشر اکاذیب علیه متصدیان امور مهم مملکتی

متن شکایت کیفری نشر اکاذیب، شکایت کیفری نشر اکاذیب علیه متصدیان امور مهم مملکت، نمونه شکایت تشویش اذهان عمومی با نشر اکاذیب، نشر اکاذیب علیه مقامات رسمی

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->