اظهارنامه تقاضاي بازگشت به منزل و تمكين از سوي زوجه

اظهارنامه تمکین زوجه، اظهارنامه بازگشت زوجه به منزل و تمکین، متن اظهارنامه بازگشت به منزل ازسوی زوج، اظهارنامه تمکین

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->