1: دادخواست تغییر وضعیت استخدامی (دیوان عدالت اداری)

نمونه دادخواست دیوان عدالت اداری، دادخواست تغییر وضعیت استخدامی به پیمانی یا رسمی، نمونه دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->