دادخواست تخلیه ملک و مطالبه اجرت المثل (شورای حل اختلاف)

دادخواست تخلیه و مطالبه اجرت المثل، نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف پس از انقضای مدت

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->