قرارداد رسمی انتقال قطعی طبق حکم دادگاه (سند انتقال اجرایی)

قرارداد رسمی انتقال قطعی طبق حکم دادگاه 

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، درخواست، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

قیمت : 1,500,000 ریال
-->