قرارداد خرید خدمت مسئولین فنی داروساز در داروخانه ها

قرارداد خرید خدمت داروساز در داروخانه، نمونه قرارداد خرید خدمتی، متن قرارداد خرید خدمت، قرارداد خرید خدمت

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، درخواست، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

 

 

قیمت : 1,500,000 ریال
-->