قرارداد استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد HSE

قرارداد HSE، قرارداد شناسایی و استخراج مشکلات اجرایی و ارائه خدمات آموزشی جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد HSE

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، درخواست، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

قیمت : 2,000,000 ریال
-->