اظهارنامه اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ خیار عیب

نمونه اظهارنامه فسخ معامله، اعلام فسخ معامله، نمونه اظهارنامه فسخ معامله به دلیل عیب، اظهارنامه فسخ معامله به دلیل معیوب بودن مبیع

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

 

 

-->