مبایعه نامه قطعی ملک

قرارداد فروش ملک، متن نمونه مبایعه نامه قطعی ملک، نمونه قرارداد مبایعه نامه قطعی غیرمنقول، نمونه قرارداد بیع قطعی

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

قیمت : 2,000,000 ریال
-->