قرارداد مشارکت در ساخت بنا

نمونه فرم قرارداد مشارکت در ساخت بنا، نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز بنا، متن قرارداد مشارکت در ساخت

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، درخواست، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

قیمت : 2,500,000 ریال
-->