اظهارنامه فسخ قولنامه از سوي فروشنده به لحاظ تاخير خريدار در مراجعه به دفتر

نمونه اظهارنامه اعلام فسخ قولنامه، نمونه اظهارنامه فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله، نمونه اظهارنامه فسخ قولنامه از طرف فروشنده

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->