لایحه تجدیدنظرخواهی در پرونده الزام به ایفای تعهدات قراردادی

لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده الزام به انجام تعهد قراردادی، نمونه لایحه دفاعیه، لایحه تجدیدنظرخواهی در پرونده الزام به ایفای تعهد

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

قیمت : 5,750,000 ریال
-->