قرارداد مدیر و مشاور مالی

قرارداد خدمات نظارت و مشاوره مالی، نمونه قرارداد مدیریت مالی، نمونه قرارداد مدیر مالی

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، درخواست، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

قیمت : 2,000,000 ریال
-->