اظهارنامه دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقال

نمونه اظهارنامه دعوت به حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی انتقال، اظهارنامه تحویل مبیع و تنظیم سند، اظهارنامه تحویل مبیع

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->