اظهارنامه دعوت به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال و کسر بهای پارکینگ

نمونه اظهارنامه دعوت به حضور در دفتر خانه جهت تنظیم سند رسمی انتقال، نمونه اظهارنامه تنظیم سند رسمی،

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->