دادخواست نقض رای کمیسیون ماده 100شهرداری در پرونده جریمه مازاد بر تراکم بنا (شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)

نمونه دادخواست نقض رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در پرونده جریمه مازاد تراکم بنا، دادخواست حقوقی در پرونده مازاد بر تراکم بنا

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->