اظهارنامه اعلام فسخ معامله ملکی به جهت خیار غبن

نمونه اظهارنامه اعلام فسخ معامله ملکی به جهت خیار غبن، نمونه اظهارنامه اعلام فسخ قرارداد، نمونه اظهارنامه فسخ قرارداد به دلیل غبن فاحش

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->