اظهارنامه الزام به ایفای تعهد و فسخ قولنامه

اظهارنامه الزام به ایفای تعهد، اظهارنامه فسخ قولنامه به جهت تاخیر خریدار در مراجعه به دفتر اسناد، نمونه اظهارنامه الزام به انجام تعهد

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->