اظهارنامه تنظیم سند رسمی انتقال با کسر بهای پارکینگ

نمونه اظهارنامه تنظیم سند رسمی انتقال و کسر بهای پارکینگ، متن اظهارنامه تنظیم سند رسمی انتقال و کسر بهای پارکینگ

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->