اظهارنامه به اداره ثبت مبنی بر عدم حضور فروشنده در دفترخانه

نمونه اظهارنامه عدم حضور فروشنده در دفترخانه به اداره ثبت، فرم اظهارنامه عدم حضور فروشنده در محضر، اظهارنامه به اداره ثبت

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->