داخواست فسخ معامله به جهت خیار غبن فاحش

نمونه دادخواست فسخ معامله، دادخواست حقوقی تایید فسخ قرارداد، فسخ معامله، فسخ معامله به دلیل غبن فاحش

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->