لایحه دفاعیه تجدید نظر خواهی و درخواست تخفیف مجازات در پرونده تصادف فوتی

لایحه تجدید نظرخواهی مربوط به درخواست تخفیف در پرونده تصادف منجر به فوت

جهت دانلود انواع لوایح حقوقی و کیفری، دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه، قرارداد و همچنین دریافت مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری با داتیکان تماس بگیرید

تلفن تماس: 02191009700

قیمت : 2,000,000 ریال
-->