لایحه دفاعیه تجدید نظر خواهی در پرونده تمرد و توهین نسبت به مامورین و تهدید به قتل شاکی

لایحه دفاعیه تجدید نظر خواهی مربوط به پرونده تمرد و توهین نسبت به مامورین و تهدید به قتل شاکی

جهت دانلود انواع لوایح حقوقی و کیفری، دادخواست، اظهارنامه، شکوائیه، قرارداد و همچنین دریافت مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری با داتیکان تماس بگیرید

تلفن تماس: 02191009700

قیمت : 2,000,000 ریال
-->