دادخواست مطالبه بهای عادله عرصه و خسارت وارده به اعیان و به نرخ روز پلاك ثبتی اراضی تصرف شده ادارات و ارگان های دولتی

دادخواست مطالبه بهای عادله عرصه و خسارت وارده به اعیان.دادخواست مطالبه بهای عادله عرصه و خسارت وارده به اعیان  

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->