دادخواست الزام ورثه به پرداخت مهریه به نرخ روز از اموال متوفی

 دادخواست الزام ورثه به پرداخت مهریه به نرخ روز از اموال متوفی

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->