دادخواست رفع مهر و موم ترکه و توافق با طلبکار دارای سند رسمی (شورای حل اختلاف)

دادخواست رفع مهر و موم ترکه و توافق با طلبکار دارای سند رسمی (شورای حل اختلاف) 

در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، درخواست، شکواییه، اظهارنامه، قرارداد و لایحه و یا اعطای وکالت در دعاوی و اخذ مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید. 02100910097

 

-->