دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله با اعمال خیار تبعض صفقه

نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله با اعمال خیار تبعض صفقه، نمونه دادخواست بر هم زدن معامله، دانلود نمونه دادخواست تایید فسخ قرارداد

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->