دادخواست مطالبه هزینه های مشترک شامل آب و برق... از طرف ساکنین (شورای حل اختلاف)

نمونه دادخواست مطالبه هزینه های مشترک شامل آب و برق... از طرف ساکنین، ماده 10 قانون تملک آپارتمان 1343، دادخواست مطالبه هزینه های مشترک

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->