دادخواست مطالبه وجه ثمن از فروشنده (موضوع معامله مستحق للغیر)

نمونه دادخواست مطالبه وجه ثمن از فروشنده(موضوع معامله مستحق للغیر)، مستحق للغیر درآمدن مورد معامله، نمونه دادخواست مطالبه وجه ثمن از فروشنده مال غیر

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->