دادخواست الزام موجر به انجام تعمیرات کلی و اساسی

نمونه دادخواست الزام موجر به انجام تعمیرات کلی و اساسی، دادخواست حقوقی الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی عین مستأجره

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->