شکواییه شکستن مهر یا پلمپ با عنف

نمونه شکواییه شکستن مهر یا پلمپ با عنف، شکواییه فک پلمپ و مهر با زور، نمونه شکواییه شکستن مهر یا پلمپ با زور، شکایت کیفری شکستن پلمپ

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->