شکواییه مرمت و تعمیر، تغییر، تجدید ابنیه تاریخی -فرهنگی بدون مجوز

نمونه شکواییه مرمت و تعمیر، تغییر، تجدید ابنیه تاریخی -فرهنگی بدون مجوز، مجازات مرمت و تجدید ابنیه تاریخی بدون مجوز

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->