شکواییه اتیان سوگند دروغ در دعوای کیفری

نمونه شکواییه اتیان سوگند دروغ در دعوای کیفری، شکواییه قسم خوردن به دروغ، نمونه شکواییه سوگند خوردن به دروغ

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->