قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی

نمونه قرارداد بیع قطعی یک باب خانه مسکونی، قرارداد بیع خانه مسکونی، قرارداد بیع سه دانگ مشاع خانه

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

قیمت : 3,000,000 ریال
-->