قرارداد جعاله جهت گشایش اعتبار اسنادی

نمونه قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی، متن قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی، فرم قرارداد جعاله اعتبار اسنادی

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

قیمت : 2,500,000 ریال
-->