شکواییه مخفی کردن متهم

نمونه شکواییه اختفاء متهم، نمونه شکایت اخفاء متهم، شکایت کیفری اخفاء متهم، نمونه شکواییه اختفا متهم

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->