شکواییه غصب عناوین دولتی با جعل مدرک

شکایت غصب عنوان دولتی، نمونه شکایت غصب عناوین و مشاغل دولتی، دانلود نمونه شکواییه غصب عنوان دولتی

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->