شکواییه استفاده بدون مجوز از لباس رسمی نظامی و انتظامی

متن شکایت استفاده علنی از لباسهای رسمی ماموران نظامی و انتظامی، جرم استفاده علنی بدون مجوز از لباس رسمی ماموران نظامی و انتظامی

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->