شکواییه بازداشت غیر قانونی توسط مقام قضایی

دانلود نمونه شکایت بازداشت غیر قانونی توسط قاضی، متن شکواییه حبس غیر قانونی توسط قاضی، توقیف و حبس غیر قانونی

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->