شکواییه سوء استفاده مامور دولتی از شغل خود جهت خرید مال دیگری

جرم سوءاستفاده مأمور دولتی از شغل خود و خرید مال دیگری، شکایت کیفری جرم سوء استفاده از شغل دولتی، دانلود شگواییه سواستفاده مامور دولتی از شغل

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->